sklep rtv agd

Regulamin Sklepu Internetowego fuks24.pl 

 I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Sklep internetowy Fuks24.pl prowadzony jest przez firmę Fuks Zadrowscy Spółka Jawna z siedzibą w Wejherowie przy ulicy Rzeźnickiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000144542, NIP 958-13-69-414 REGON 192479404 e-mail info@fuks24.pl, nr telefonu 58 694 62 60
2.    Sklep internetowy FUKS24.PL prowadzi sprzedaż towarów z zakresu sprzętu agd, rtv oraz komputerowego.
3.    Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym FUKS24.PL są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT).
4.    Wiążąca dla stron jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
5.    Na każdy sprzedany towar w sklepie internetowym wystawiamy faktury VAT.
6.    Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. W szczególności informacje o dostępności produktów nie są podstawą do traktowania zawartości sklepu internetowego jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

7.    W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

II.    ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

1.    Zamówienia w sklepie można składać za pośrednictwem  systemu internetowego www.fuks24.pl, poprzez pocztę elektroniczną pod adresem info@fuks24.pl, telefonicznie:  58 694 62 60
2.     W chwili złożenia zamówienia w systemie sklepu internetowego FUKS24.PL, klient automatycznie otrzymuje e-mailem potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji jest jedynie informacją o poprawnym złożeniu zamówienia.
3.    Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wszystkich niezbędnych danych, imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu dostawy oraz adresu e-mail. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
4.    Zawarcie umowy kupna – sprzedaży między sklepem a klientem następuje w momencie potwierdzenia przez pracownika sklepu przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie odbywa się za pomocą poczty elektronicznej.
5.    Klient ma prawo do dokonania zmian w zamówieniu do chwili opuszczenia przesyłki magazynu sklepu. Zmiana musi zostać zaakceptowana i potwierdzona za pomocą poczty elektronicznej przez sklep.
6.    Dostawa towaru odbywa się na kilka sposobów:
•    Dostawa przez firmę kurierską.
•    Dostawa transportem własnym naszej firmy. (tylko na terenie trójmiasta oraz Kaszub)
•    Odbiór osobisty w jednym ze sklepów naszej firmy. Tylko na podstawie numeru zamówienia.
7.    Formy płatności za zakupy w sklepie FUKS24.PL:
•    Przelewem na rachunek bankowy. Podstawą do wysłania towaru jest moment zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym.
•    Za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Maksymalna wartość zamówienia przy płatności za pobraniem to 10 000 zł.
•    Gotówką w kasie, w przypadku odbioru osobistego w jednym z naszych sklepów.
•    W systemie ratalnym. Oferty Banków dostępne na stronie sklepu.
8.    Czas realizacji zamówienia prezentowany na stronie sklepu to okres od momentu potwierdzenia zamówienia do wysłania paczki. Czas ten liczony jest w dniach roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy. W przypadku a)firmy kurierskiej jest to od 1 do 2 dni roboczych, b)transportu własnego po ustaleniu z konsultantem,
9.    W trakcie odbioru paczki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu i nie nosi śladów otwierania. Szczególnie należy sprawdzić taśmę którą oklejona jest paczka. Następnie obieramy przesyłkę i w obecności kuriera sprawdzamy zawartość paczki. W chwili stwierdzenia uszkodzenia paczki, taśm lub niezgodności zawartości paczki z zamówieniem, należy spisać protokół reklamacyjny oraz niezwłocznie skontaktować się ze sklepem pod numerem telefonu
58 694 62 60

III.    GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZWROT TOWARU

1.    Wszystkie produkty oferowane w sklepieFUKS24.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2.    Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:

  1. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego: P.H.U. FUKS Zadrowscy Spółka Jawna, 84-200 Wejherowo, ul Rzeźnicka 8, bądz: info@fuks24.pl (dotyczy towarów objętych gwarancją),
  2. złożyć Sprzedającemu P.H.U. FUKS Zadrowscy Spółka Jawna, 84-200 Wejherowo, ul Rzeźnicka 8, bądz: info@fuks24.pl reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego),
  3. reklamacje można złożyć:
   - osobiście - ustnie w jednym z punktów odbioru, tj: 84-200 Wejherowo, ul Rzeźnicka 8, bądź 83-300 Kartuzy, ul Parkowa 8.  Reklamacje można również złożyć pisemnie na adres
   - pisemnie na jeden z powyższych adresów
   - pisemnie na adres info@fuks24.pl

3.    Czas na rozpatrzenie reklamacji w związku z niezgodnością towaru z umową wynosi 14 dni.
4.    W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony, wymieniony na nowy lub w przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany zostanie zwrócona równowartość ceny produktu.
5.    W przypadku reklamacji nośników danych (karty pamięci, dyski twarde itp.)sklep nie odpowiada za dane umieszczone na tych nośnikach.
6.    Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres:P.H.U. FUKS,Zadrowscy Spółka Jawna; 83-300 Kartuzy; ul. Parkowa
7.  Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię dokumentu sprzedaży oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, FUKS24.PL zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 

8. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, rękojmi, bądź niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt FUKS24.PL   za pośrednictwem firmy kurierskiej.  FUKS24.PL nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9.    W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy wartość towaru przelewem w ciągu 7 dni roboczych od momentu jego otrzymania. Zwrotowi podlega jedynie należność za zwracany towar. Zwrotowi nie podlegają opłaty dodatkowe, takie jak opłata za dostawę.

IV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Klient składając zamówienie, wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji. Zakres zbieranych danych dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
2.    Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepuFUKS24.PL są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówień i obsługi klienta dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo firmom transportowym, Bankom i firmom kredytowym w celu obsługi dostawy oraz płatności związanych z zamówieniami klienta. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

3.    Administratorem danych osobowych jest PHU FUKS Zadrowscy Spółka Jawna z siedzibą w Wejherowie przy ul. Rzeźnickiej 8. Klient ma prawo wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie.

4.  FUKS24.PL jest uczestnikiem organizowanego przez spółkę Grupa Allegro Sp. z o. o. w ramach serwisu Ceneo.pl programu "Zaufane opinie". Z tego względu Kupujący może wyrazić odrębną zgodę na przekazanie przez FUKS24.PL  jego adresu e-mail oraz numeru zamówienia spółce Grupa Allegro Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez FUKS24.PL oraz Grupa Allegro Sp. z o. o. danych osobowych Kupującego dla potrzeb wypełnienia ankiety dotyczącej opinii na temat transakcji zrealizowanej w sklepie internetowym FUKS24.PL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
5.    Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495), klient kupujący sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu pod adres korespondencyjny sklepu. Koszt przesyłki ponosi klient.
6.    Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem od momentu złożenia przez klienta zamówienia.
7.
    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

do góry ^